“Algemene snelheidsverlaging Brusselse Ring nog voor dit jaar”

Graag traag. En snel een beetje.

De verlaging van de snelheidslimiet op de Brusselse Ring van 120 km/u naar 100 km/u, die al een tijd op tafel ligt, zal in principe dit jaar nog in voege treden. Dat heeft Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters verklaard in het Vlaams Parlement.

De snelheidsverlaging is één van de 350 maatregelen die in het Vlaamse Klimaat- en Energieplan beschreven staan. Bedoeling is om niet alleen de uitstoot van fijnstof en CO2 terug te dringen, maar ook om de algemene verkeersdoorstroming rond onze hoofdstad te bevorderen.

Wachten op verkeersborden

Vooraleer de nieuwe snelheidslimiet in werking kan treden, moeten er volgens Peeters nog wel een aantal administratieve en praktische watertjes doorzwommen worden. Zo is het momenteel nog wachten op de plaatsing van zo’n 50 bijkomende verkeersborden, maar is er ook nog verder overleg met het Brussels Gewest gepland. Bovendien moet er nog een ministerieel besluit worden opgemaakt. Desondanks wil de minister de kwestie niet op de lange baan schuiven, het is dan ook haar ambitie om de hele operatie nog voor het jaareinde volledig af te ronden.