Groep die voor economische opleving na corona moet zorgen wil de bedrijfswagen volledig afschaffen

Eens om de zoveel tijd komt er een of andere groep met een aanval op de bedrijfswagen. De volgende is volgens onze collega’s van FLEET.be van de hand van Sophia. Neen, dat is geen persoon, maar een plan van het RMG, de zogenaamde Resilience Management Group, die de heropleving van de Belgische economie na de coronacrisis moet ondersteunen.

En dat RMG heeft het dus niet voor de bedrijfswagen. De groep die verantwoordelijk is voor de fiscaliteit stelt immers voor om directe en indirecte subsidies aan de winningsindustrie af te schaffen ten gunste van duurzamere alternatieven. En daar hoort onder andere de bedrijfswagen bij. “Het emblematische voorbeeld hiervan is de bedrijfsauto, oftewel de salarisauto, die de marginale kosten van autoritten tot nul reduceert. Daarmee verdwijnt de gebruikelijke financiële prikkel om dicht bij het werk te wonen of gebruik te maken van het openbaar vervoer of andere vervoersmiddelen – waaronder carpoolen en fietsen – en de prikkel om gematigd te rijden. Het doel is dit systeem af te schaffen, naar het voorbeeld van de fiscale behandeling van bedrijfsauto’s zoals die elders in Europa bestaat”, lezen we in het plan.

Maar het RMG gaat nog een stapje verder. Het preferentiële belastingregime voor zogenaamde professionele brandstof moet ook worden ontmanteld, aldus de organisatie, dat nog een reeks autotaksen in gedachten heeft, taksen die haast elke mogelijke autobezitter zullen treffen: “Het gebruik van de infrastructuur van de autosnelwegen moet betalend worden voor privé-auto’s, en wel op een intelligente manier, net zoals de stedelijke tolheffing die moeten worden ingevoerd. Belastingvoordelen voor old timers moeten worden afgeschaft en het gebruik ervan, dat bijzonder vervuilend is, moet worden ontmoedigd. En ook BIV en rijtaks moeten hervormd worden zodat mensen de wagens kiezen die ecologisch de minste impact hebben.”

Zachte mobiliteit

Ter vervanging van de bedrijfswagen wil het RMG de zogenaamde ‘zachte mobiliteit’ promoten. Het haalt daarvoor enkele gezondheidsargumenten aan: “In het kader van de gezondheidscrisis hebben verschillende Europese steden (waaronder Brussel) besloten om het aandeel van de openbare ruimte dat aan actieve vervoerswijzen (wandelen, fietsen en micromobiliteit) wordt toegewezen, te vergroten en het reizen te vergemakkelijken: ontwikkeling van fietspaden en ontmoetingsplaatsen, aanpassing van de fasering van verkeerslichten, enz. Deze maatregelen, waarvan al lang bekend is dat ze essentieel zijn om de overstap van auto’s naar de minst vervuilende vervoerswijzen mogelijk te maken, niet alleen in de stad maar ook op het platteland, moeten worden geïntensiveerd.”

En het RMG vervolgt: “De budgettaire beperkingen waaraan zij onderworpen zijn, hebben jarenlang verhinderd dat de openbare vervoersmaatschappijen (NMBS/Infrabel, De Lijn, MIVB en TEC) hun aanbod voldoende hebben ontwikkeld. Naast een aanzienlijke herfinanciering zou het aanbod gebaat zijn bij een herstructurering volgens het geïntegreerde dienstregelingsmodel (of de verbindingsknooppunten). Daarnaast moeten er IT-instrumenten worden ontwikkeld die een geïntegreerde optimalisering mogelijk maken – openbaar vervoer, gedeelde auto’s/fietsen/scooters – van de verplaatsingen”, lezen we op FLEET.be.

Economische impact

De nichewebsite maakt zich trouwens zorgen over de economische impact die dit zal hebben op de autosector, een sector die jaarlijks 20 miljard euro oplevert voor de staatskas. “De ideeën van de kleine Sophia blijven dromerig en utopisch”, is de niet mis te verstane conclusie die FLEET.be trekt. “Onderzoekers zullen tijd hebben gehad om 10 vaccins te ontwikkelen tegen Covid-19, 20 en zelfs 21 voordat een kwart van deze maatregelen het daglicht zal zien.

“Al is het wel verontrustend om te zien dat een honderdtal topwetenschappers en 182 ondernemers bereid zijn om zich vast te ketenen aan de auto’s die op het Autosalon worden tentoongesteld, … al hopen we allemaal dat ze dit inderdaad zullen kunnen doen, aangezien een open Autosalon de economische gezondheid van een hele sector aantoont. Een sector die opnieuw enkele miljarden in de staatskas zal deponeren. Al blijven wij ons afvragen wie uiteindelijk zal profiteren van dit economisch relanceplan tegen een aantal economisch winstgevende sectoren?”, concludeert de journalist in kwestie.