Overzicht: op deze 21 locaties plant Vlaanderen nieuwe trajectcontroles

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft zopas 21 nieuwe trajectcontroles aangekondigd langs gewestwegen in Vlaanderen.

Waar de trajectcontroles precies komen, wordt bepaald op basis van een objectieve methodiek waarbij de meest recente ongevallendata en gereden snelheid gebruikt worden.

Met deze methodiek worden wegvakken waar overdreven snelheid een probleem vormt het eerst aangepakt. Dit leverde een prioriteitenlijst op van 21 locaties langs gewestwegen in Vlaanderen. Nieuw hierbij is dat vanaf heden trajectcontroles op gewestwegen afgestemd worden met de desbetreffende lokale besturen.

Minister Lydia Peeters investeert in totaal 3 miljoen euro in deze 21 nieuwe tracés, samen goed voor ongeveer 55 kilometer aan gewestwegen. De meetapparatuur voor de trajectcontroles wordt nu besteld, en zal operationeel zijn tegen het najaar van 2020.