Pierre Lalmand (Febiac): “Autosalon van 2021 zal COVID-proof zijn”

Ondanks de terugtrekking van Hyundai heeft Febiac het laatste woord nog niet gezegd over de organisatie van de 99e editie van het autosalon, gepland van 15 tot 24 januari 2021.

De autofederatie Febiac herinnert ons eraan dat ze sinds midden maart werkt aan de ontwikkeling van verschillende scenario’s voor de volgende editie van het populairste evenement in België.

“Het uitbreken van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende gezondheidssituatie heeft alle creativiteit van onze teams aangesproken en ons vermogen om dit event een nieuwe ontwikkeling te geven”, legt Pierre Lalmand, directeur van de Brussels Motor Show, uit.

“Geconfronteerd met de volaliteit van het virus en zijn onvoorspelbaarheid, hebben we een hele reeks scenario’s ontwikkeld om de succesvolle organisae van de Brussels Motor Show in januari 2021 te verzekeren. Elk van deze scenario’s is vanzelfsprekend opgebouwd rond de talrijke regels die tot doel hebben de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en het feit hoe strikt deze regels zijn.”

Vanaf de opening van de inschrijvingen heeft de Belgische automobielsector – die zowel exposant als organisator van het Salon is via zijn vertegenwoordiging binnen de federatie – positief gereageerd op de oproep van FEBIAC. Ondanks het enthousiasme van de over-grote meerderheid van de Belgische automobielsector wat betreft hun deelname, moet de organisatie van de Brussels Motor Show rekening houden met de huidige gezondheidssituatie.

Pierre Lalmand, directeur Brussels Motor Show (Febiac)

Een half miljoen bezoekers: “ondenkbaar”

“Ons doel is en is aljd geweest om een “COVID proof” evenement aan te bieden voor zowel onze exposanten als onze bezoekers,” vervolgt Pierre Lalmand. “Vandaag lijkt het absoluut niet realistisch om te hopen dat de Brussels Motor Show 2021 opnieuw bijna een half miljoen bezoekers zal kunnen verwelkomen, zoals in januari van dit jaar het geval was. Aanpassingen zijn onvermijdelijk, aangezien de organisae van de Brussels Motor Show zich moet houden aan de protocollen die zijn vastgelegd voor winkelcentra, voor catering en voor evenementen.”

“Maar uiteindelijk zijn we ervan overtuigd dat de aanpassingen die we willen maken, het comfort voor onze bezoekers zal verhogen. Om de vlotte organisae van het evenement te garanderen, werkt het organisatieteam momenteel nauw samen met Brussels Expo om de infrastructuur aan te passen, maar ook met de verschillende be-voegde ministers – in het bijzonder minister Nathalie Muylle Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten- , met de burgemeester van de stad Brussel en met professor Nathan Clumeck.”

Febiac werkt momenteel aan verschillende scenario’s die later deze week aan het Saloncomité zullen worden voorgelegd. “Waarna we samen een beslissing nemen over de voorkeursrichting voor het goede verloop van het Autosalon van Brussel 2021”, besluit Pierre Lalmand.

Het Autosalon van Brussel stelt elk jaar 10.000-professionals uit de automobiel- en beurs-sector aan het werk op de site van Brussels Expo. De impact van het Salon op de jaarlijkse omzet van de exposanten varieert tussen 25 en 30%.