Niet pinken, middenvakrijden of toch de smartphone? Hier ergeren we ons het meest aan in het verkeer

Ergernissen, we hebben ze overal. Thuis, op het werk, maar vooral … in het verkeer. Wie kan geen vijf gedragingen van – uiteraard andere – bestuurders opnoemen die wrevel opwekken? Dit zijn volgens mobiliteitsclub Touring onze grootste ergernissen in het verkeer:

Smartphonegebruikers voeren met 56% de top 10 aan van de ergernissen in het verkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring bij 1.100 weggebruikers. Op de tweede plaats zien we ‘het niet gebruiken van de richtingaanwijzer’ en op de derde plaats ‘onaangepaste snelheid’ (te snel / te traag).

Touring schrikt niet echt van deze resultaten, “aangezien dit opmerkingen zijn die we zeer regelmatig doorkrijgen van onze leden. Agressief rijgedrag zakt verder weg in de ranking en dat kan twee redenen hebben: ofwel wordt er meer op gecontroleerd door de verkeerspolitie, wat we al langer vragen, ofwel voelen autobestuurders zich gecontroleerd door het toenemend aantal webcamgebruikers en de angst om op de sociale media te belanden met onverantwoord gedrag”, vertelt woordvoerder Danny Smagghe.

Verleiding vaak te sterk

Dat het gebruik van de smartphone andere weggebruikers irriteert hoeft niet te verwonderen, aldus Touring. “Het is een fenomeen dat toeneemt en de verleiding om te tokkelen op de vele mogelijke applicaties is voor velen blijkbaar te sterk.”

Niet handenvrij bellen is een overtreding van tweede graad waarvoor men een boete krijgt van 116 euro bij onmiddellijke inning. Het valt op dat het aantal uitgeschreven boetes ieder jaar licht daalt, zeker wanneer men het massale misbruik vaststelt. In 2018 werden 98.784 boetes uitgedeeld, of 1.625 minder dan het jaar daarvoor. Dat het nodig is om dit verder op te volgen blijkt uit het feit dat bij niet handenvrij smartphonegebruik de kans op een ongeval 23 keer hoger ligt.

Ergenissen aangeduid in enquête (Touring) 
  Gedrag %
 Smartphonegebruikers 56
 Richtingaanwijzer niet gebruiken 51
 Onaangepaste snelheid 50
 Middenvakrijders 39
 Agressief/roekeloos rijgedrag 35
 De weg afsnijden (bij uitrit bij.) 21
 Bumperkleven 19
 Blokkeren van een kruispunt bij rood licht 16
 Parkeren in dubbele file 11
 Door het rode licht rijden 4