Vanaf 1 september maximaal 100 km/u op de Brusselse ring

… al hebben wij uit de praktijk al ondervonden dat de gemiddelde snelheid daar vaak een pak lager ligt!

De Vlaamse Regering heeft op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goedgekeurd. Dit plan bestaat uit verschillende maatregelen waaronder ook de snelheidsverlaging op de Brusselse ring van 120 km/u naar 100 km/u. En die laatste maatregel treedt op 1 september ook in voege.

De snelheidsverlaging van 120 km/uur naar 100 km/u komt er op alle wegvakken van de Brusselse ring (R0) die in het beheer zijn van het Vlaamse Gewest, alsook op de parallelwegen van de R0 ter hoogte van de op- en afrittencomplexen. Waar vandaag reeds een snelheidsbeperking van 90 km/u geldt, blijft na 1 september uiteraard 90 km/u de norm.