Vivaldi-partijen willen alle bedrijfswagens elektrisch in 2026

Uit een uitgelekte onderhandelingsnota van de zeven partijen die samen de Vivaldi-coalitie willen vormen, blijkt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens “broeikasvrij” moeten zijn. Zo melden onze collega’s van De Tijd, die de nota konden inkijken.

De vergroening van het wagenpark is één van de maatregelen van de Vivaldi-partijen om de klimaatdoelstellingen te halen.

De maatregel zou ingaan in 2026 in en het gaat enkel over nieuwe wagens’, zegt een betrokkene. Voor lopende contracten verandert niets. De onderhandelaars verwachten weinig problemen. “Vanaf dan moeten er genoeg elektrische modellen beschikbaar zijn”, klinkt het.

Bedrijfswagens met verbrandingsmotoren – zelfs (plug-in) hybrides – zullen niet verboden worden maar ze zullen niet meer op een fiscaal gunstregime kunnen rekenen. Wat ze de facto uit de markt zal prijzen.

Consensus

Een verrassing kunnen we dit niet noemen. Preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) was zelf de drijvende kracht achter het idee en in mei van dit jaar vond hij al gelijkgestemden bij andere partijen die nu aan tafel zitten voor de regeringsvorming. Toen was er geen parlementaire meerderheid maar die consensus zou er nu wel zijn bij alle partijen die willen besturen op federaal vlak.

Geen consensus

Over andere klimaatmaatregelen en de kernuitstap is de tekst van de preformateurs dan weer vaag. ‘De afhankelijkheid van kernenergie in onze energieproductie wordt tijdens deze legislatuur voort afgebouwd’, staat in de nota.

Meer elektrische bedrijfswagens op onze wegen maar geen consensus over de (al dan niet groene) energiebevoorrading … het lijkt er op dat deze regering voor ze in functie is al voor ecologische windowdressing gaat maar moeilijke dossiers rond energievoorziening voor zich uitschuift.

Of het vanaf 2025 afgelopen is met kernenergie – zoals de wet voorschrijft en wat de groenen willen – of dat toch nog twee centrales openblijven – wat de liberalen wensen om de bevoorradingszekerheid te garanderen – is nog een knelpunt aan de onderhandelingstafel.

Meer elektrische bedrijfswagens op onze wegen maar geen consensus over de (al dan niet groene) energiebevoorrading … het lijkt er op dat deze regering voor ze in functie is al voor ecologische windowdressing gaat maar moeilijke dossiers rond energievoorziening voor zich uit schuift. Hoe men dalende inkomsten van accijnzen en taksen op brandstoffen gaat compenseren, wordt ook nog een breinbreker in budgettair moeilijke tijden.

Hoezo, broeikasvrij?

Als de term “broeikasvrij” ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de nota, kunnen we alleen maar vaststellen dat de Vivaldi-partijen een loopje nemen met de waarheid. Het is nu voldoende bewezen dat elektrische auto’s minder CO2 uitstoten over hun hele levensloop (well-to-wheel) maar broeikasvrij zijn ze nu ook weer niet. Cruciaal voor het ecologische gehalte van een elektrische auto is ook de herkomst van de elektriciteit. In die zin is het al dan niet sluiten van kerncentrales – die eventueel vervangen zouden worden door gascentrales – een essentieel puzzelstuk in de ecologische footprint van elektrische wagens in ons land.