Wekelijks meer dan 3.000 bestuurders op de bon na verstrenging Antwerpse LEZ

Sinds 1 januari 2020 heeft Stad Antwerpen de toelatingsvoorwaarden voor haar lage-emissiezone aangescherpt, waardoor ook de nog talrijke Euro 4-diesels niet langer welkom zijn. De aanpassing zorgt meteen voor een opvallende piek in het aantal overtredingen: in januari werden zeven keer meer bestuurders ‘betrapt’ dan een jaar voordien.

Hoewel de veelbesproken lage-emissiezones bijna dagelijks in het nieuws opduiken, blijven veel bestuurders – al dan niet bewust – tegen de lamp lopen. In Antwerpen hebben de ANPR-camera’s die de toegang tot de LEZ ‘bewaken’ de voorbije maand iets meer dan 14.200 overtredingen geregistreerd, een verzevenvoudiging (!) van het aantal inbreuken ten opzichte van januari 2019. Het gaat hierbij overigens alleen om de overtreders met een Belgische nummerplaat, over het aantal buitenlandse inbreuken werden geen verdere details gecommuniceerd.

De opvallende stijging is uiteraard grotendeels toe te schrijven aan de recente verstrenging van de toelatingsvoorwaarden, waardoor veel ‘onwetende’ bestuurders van een Euro 4-dieselauto zich laten verrassen.